Pozwolenie na broń to dokument, który uprawnia do posiadania broni palnej. Proces uzyskania pozwolenia na broń w Polsce jest ściśle regulowany przez ustawę o broni i amunicji.  Poniżej przedstawiamy, kto może otrzymać pozwolenie na broń, na jakich zasadach, w jakich celach można otrzymać pozwolenie na broń i jakie są procedury.

Kto może otrzymać pozwolenie na broń w Polsce?

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi spełniać następujące warunki:

 • Musi mieć ukończone 21 lat. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie może być wydane osobie, która ukończyła 18 lat. Dotyczy to broni sportowej bądź myśliwskiej na wniosek szkoły, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego lub organizacji sportowej.
 • Nie może być uzależniona od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 • Musi posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Musi posiadać zdolność fizyczną oraz psychiczną do posługiwania się bronią. Konieczne jest tu stwierdzenie na mocy orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 • Nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnione przestępstwa.
 • Nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie.
 • Musi potrafić podać ważną przyczynę posiadania broni.

W jakich celach można otrzymać pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w następujących celach:

 1. Ochrona osobista
 2. Ochrona osób i mienia
 3. Cele łowieckie
 4. Cele sportowe
 5. Rekonstrukcje historyczne
 6. Cele kolekcjonerskie
 7. Cele pamiątkowe
 8. Cele szkoleniowe

Jakie są procedury?

Proces uzyskania pozwolenia na broń obejmuje kilka kroków:

 1. Złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w miejscu zamieszkania.
 2. Przedstawienie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego fizyczną i psychiczną zdolność do posługiwania się bronią.
 3. Przedstawienie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego sprawność psychologiczną do posługiwania się bronią.
 4. Przedstawienie jednego aktualnego zdjęcia o wymiarach 3×4 cm.
 5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń.

Na koniec egzamin.

Jeśli wnioskowałeś o pozwolenie do celów kolekcjonerskich musisz byćczłonkiem stowrzyszenia o charakterze kolekcjonerkim. A potem zdać egzamin przed komisją WPA WKP.

 

Jak się przygotować?

To bardzo trudny proces, dlatego radzimy odbyć szkolenie. Jedną z firm, która zajmuje się takim szkoleniem znajdziemy w Koszalinie. Jej ofertę znajdziecie tutaj:
https://nauka-strzelania.eu/pozwolenie-na-bron-koszalin/

 

Pamiętaj, że posiadanie broni palnej wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością. Zawsze należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecznego posługiwania się bronią.